Pasilan konepajan Train Factory -kilpailu – kerro näkemyksesi ehdotuksista!

Pasilan konepajan alueella sijaitsevan sähköjunahallin tilalle suunnitellaan hotellia ja pääkonttorityyppistä toimistotilaa. Kiinteistön omistaja The Train Factory Oy on järjestänyt uudisrakennuksen suunnittelusta arkkitehtuurikilpailun. Yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa järjestettyyn kansainväliseen Train Factory-kilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa. 

Kilpailun tavoitteena on löytää suunnitteluratkaisu, jossa nykyistä tehokkaampi rakentaminen asettuu luontevaksi osaksi Pasilan konepajan asemakaavallista kokonaisuutta ja historiallisesti arvokasta ympäristöä. Uuden rakennuksen tulisi samalla muodostaa osa Teollisuuskadun akselin kehittyvää työpaikka- ja keskusta-aluetta, ja parantaa alueen jalankulkuympäristön laatua ja yhteyksiä. Voittajaksi valittava ehdotus toimii alueen asemakaavamuutoksen lähtökohtana. 

Kerro mielipiteesi kilpailutöistä 23.10. mennessä 

Ehdotusten esittelytekstit ovat suomeksi ja englanniksi, varsinaiset kilpailuehdotukset on laadittu englanniksi. Kerro, mikä ehdotuksissa on hyvää ja mitä pitäisi vielä kehittää. 

Voit tarkastella ehdotuksia esimerkiksi seuraavista näkökohdista:

• Mikä kilpailuehdotuksessa on onnistunutta? 

• Mikä osuus vaatisi vielä kehittämistä?   

• Sopiiko esitetty suunnitelma osaksi Pasilan konepajan historiallisesti arvokasta aluetta?

• Tukeeko esitetty suunnitelma Teollisuuskadun alueen kehitystä keskeisenä työpaikka-alueena ja ydinkeskustan laajentumana?

• Minkälaisia toimintoja ja palveluja kaipaat alueelle?  

• Toisiko ehdotus toteutuessaan alueelle viihtyisää jalankulkuympäristöä?  

• Äänestä suosikkisuunnitelmaasi. Mikä on mielestäsi paras kilpailuehdotus?

Kyselyn kautta saadut kommentit annetaan tuomaristolle tiedoksi ennen voittajan valintaa lokakuun 2022 lopulla. Voittajaehdotus toimii tulevien asemakaavojen laatimisen pohjana. Alueen kaavoitus jatkuu kilpailun ratkeamisen jälkeen asemakaavaehdotuksen laatimisella, ja kaavoituksen edistymisestä tiedotetaan alkutalvesta 2023.